TIMESTAMPS:
Meguro River and Yoyogi Park at 1:50 Tsukiji Fish Market at 3:36 Cherry Blossom hunting at 4:48 Omotesando at 7:24 Asaksusa at 9:09 Tokyo Skytree at 10:17 Kamakura at 12:04 Japanese toilets at 16:17 Hakone at 18:41 Mount Fuji at 21:16 Yumoto at 25:40 Bullet Trains at 28:54 Shibu Onsen at 29:58 Snow Monkey Park at 32:10 Onsen at 34:15 Tokyo in the sun at 35:44 Shibuya at 37:38 Yoyogi Park at 39:18 Akihabara at 40:58 Tokyo DisneySea at 42:28 Conclusion at 44:29